Bạn có biết tại sao tiền Mỹ lại là dollar và tiền Việt Nam ...

7. Ringgit. Ringgit bắt nguồn từ những đồng xu “mép răng cưa”. Đồng ringgit của Malaysia có tên gọi bắt nguồn từ những đồng xu “mép răng cưa” mà nước này sử …

Nhận giá